Studiecirkel Ekonomisk ojämlikhet och arbetarrörelsens svar

13 Feb 2019 17:30 - 13 Feb 2019 20:00
ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

De senaste 30 åren har den ekonomiska ojämlikheten ökat i Sverige. Ändå väljer färre att rösta på progressiva partier. Varför? Denna fråga diskuteras under fem tillfällen.

Alliansregeringens så kallade arbetslinje skapade ökade klyftor mellan dem som får sin inkomst från arbete och dem som få sin inkomst från socialförsäkringarna, som A-kassa eller sjukpenning. Minskade skatteintäkter har gjort att välfärdens kvalitet har försämrats för många och bostadsbrist har lett till att unga vuxna inte kan flytta hemifrån. Höginkomsttagare gynnas mer än andra av RUT-, ROT- och ränteavdrag, och inte minst av att skatterna på fastigheter, arv och gåvor har avskaffats.

Trots ökade ekonomiska orättvisor väljer färre att rösta på progressiva partier. Vad har egentligen hänt, och varför, och vad bör göras?

Cirkelledare är Viktor Skyrman. Han är nationalekonom, frilansjournalist och utredare och har tidigare varit forskarassistent vid Handelshögskolan.

I samarbete med tankesmedjan Arena Idé, en del av Arenagruppen.

Läs mer och anmäl dig