Seminarium En demokratisk framtid för EU

2 Mar 2018 12:00 - 2 Mar 2018 13:00
Vision, Kungsgatan 28, Stockholm

OBS! NY LOKAL!

EU-kommissionen har i ”White paper on the Future of Europe” bjudit in till en diskussion om EUs framtid. Bakgrunden är förstås de spänningar som i dag råder inom Unionen. Inte minst på grund av den djupa och långvariga ekonomiska krisen, oenighet om flyktingpolitiken och spänningen mellan den övernationella och den nationell nivån.

I ”A democratic future for the European Union” ger Lars Anell ett bidrag till den här diskussionen. Hans utgångspunkt är att vi måste betrakta övernationella beslut som legitima men också vitalisera demokratin i medlemsländerna. Han varnar för en växande och överförande av kompetenser till Unionen som rimligen borde ligga på medlemsländerna. Om den nationella politiken töms på sitt innehåll sätter vi demokratin på spel. Demokratin är inte bara en uppsättning regler. Den måste också ha ett innehåll.

Välkommen till ett seminarium om demokratin i EU.

Medverkande:
Lars Anell, författare till ”A democratic future for the European Union”
Annika Ström Melin, DNs EU-korrespondent

Moderator: Håkan A Bengtsson

Tid och plats
Fredagen den 2 mars, kl 12.00 – 13.00
Vision, Kungsgatan 28, Stockholm

Lunchsmörgås från 11.30

Rapporten är skriven på engelska. Men seminariet hålls på svenska.

Obligatorisk föranmälan.