En helt ny sorts flyktningar: massflyktsdirektivet

27 Apr 2022 00:00

I det första avsnittet av Välkommen till Sverige, en ny podcast som görs av Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet Remeso, tittar vi närmare på massflyktsdirektivet, ett direktiv som inrättades av EU i kölvattnet av 90-talets krig på Balkan och som nu för första gången aktiverats av EU:s medlemsstater. 

Massflyktsdirektivet innebär bland annat att de som nu kommer till EU och Sverige från Ukraina beviljas tillfälligt uppehållstillstånd i upp till tre år. Arena Idés chef Lisa Pelling samtalar med Ola Henrikson, regiondirektör för det internationella migrationsorganet IOM, om bakgrunden till massflyktsdirektivet som förhandlades fram under Sveriges EU-ordförandeskap 2001. Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket berättar om direktivets rättsliga och praktiska innebörd. Stefan Jonsson, professor vid REMESO, resonerar om forskningens roll och möjligheter.