Webbinarium En modell i kris

16 Feb 2021 15:00 - 16 Feb 2021 16:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

Svensk modell i kris

För fyrtio år sedan skedde ett dramatiskt paradigmskifte i svensk politik: avregleringen av finans- och valutamarknaderna. Denna omvälvande förändring av maktförhållandena i samhället följdes snabbt av en lång rad reformer inom i stort sett alla samhällssektorer.

Mer marknad och mindre politik blev det övergripande mottot för de flesta omdaningarna.

I boken beskrivs varför socialdemokrater och socialliberaler kom att omfamna de marknadsliberala idéerna och varför de övergav den keynesianism och tilltro till en växande offentlig sektor som hade väglett dem efter andra världskriget och som så länge upplevts som en framgångsrik politik.

Ulf Dahlsten, f.d. statssekreterare och generaldirektör, numera bl.a. gästprofessor vid London School of Economics, har skrivit boken ”Efter coronan – svensk modell i kris”.

Anmäl dig här för en påminnelse i mejlkorgen samma dag.

Arrangörer: Arena Idé, ABF Stockholm och ABF Göteborg

Sänds på Arena Idés Facebooksida. Klicka här för att komma till Facebooksidan.