Webbinarium En strimma av hopp – klimatkrisen och det postfossila samhället

22 Mar 2021 17:00 - 22 Mar 2021 18:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

Bild: Canva

Trots 30 år av internationella förhandlingar blir klimatkrisen allt djupare. Vi har i bästa fall ett decennium på oss att undvika en katastrof. Men finns det något hopp när inte ens Parisavtalets klimatmål ligger i närheten av att uppfyllas?

Kan de gränser som planeten sätter upp för vårt handlande förenas med liberalismens tankar om mänsklig frihet och med föreställningen om ständig ekonomisk tillväxt? Kan vi förlita oss på teknikutvecklingen när ny teknik ofta handlar om att reparera de skador vi redan åsamkat planeten?

Medverkande:

Staffan Laestadius, professor vid KTH, som i sin nya bok En strimma av hopp – klimatkrisen och det postfossila samhället visar att det finns en väg ut ur det fossilberoende samhället.

Samtalsledare: Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé.

Arrangörer: Arena Idé, ABF Stockholm och ABF Göteborg.