Webbinarium Ett MENSkligare arbetsliv

8 Mar 2021 08:30 - 8 Mar 2021 09:30

Mens och arbetsmiljö – en fråga för fack och arbetsgivare

Alla menstruerande personer har ett antal gemensamma grundläggande behov som måste tillgodoses för att vi ska kunna delta i samhället på lika villkor. Menstruerande personer behöver till exempel möjlighet att sköta mensen på ett hygieniskt sätt och korrekt utrustade toaletter. Det behövs också förståelse för att menscykeln kan påverka måendet.

Om inte dessa behov tillgodoses riskerar mensen att vara ett hinder för att sköta arbetet och må bra på arbetsplatsen. Därför är mens en arbetsmiljöfråga och mensperspektivet bör inkluderas i arbetsmiljöarbetet.

Webbinariet inleds med en föreläsning om området. Sedan följer en paneldiskussion.

Medverkande:

Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall

Jonas Hagelqvist, vd, Innovations- och kemiarbetsgivarna, IKEM

Robert Wallgren, huvudskyddsombud på Ålö AB och regionalt skyddsombud, Södra Västerbotten

Rebecka Hallencreutz, verksamhetsutvecklare och grundare, organisationen Mensen

Lena Marions, gynekolog och forskare, Karolinska institutet

Moderator: Lisa Pelling, chef för Arena Idé

Arrangörer: IF Metall och Arena Idé.

Webbinariet kommer sändas här.