Seminarium Ett val om värderingar

9 maj 2019 10:30 - 9 maj 2019 11:45
Europahuset, Regeringsgatan 65

Mycket står på spel i valet till Europaparlamentet den 26 maj, inte minst demokrati, grundläggande värden och öppenhet. Vilken roll kan fack och arbetsgivare spela? Hur ser sittande och blivande Europaparlamentariker på utmaningarna?

Inledning: det här står på spel i valet till Europaparlamentet 
Henrik Brors, tidigare EU-korrespondent samt politik- och ekonomijournalist sedan början av 1970-talet, frågas ut av Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef för tankesmedjan Arena Idé

Arbetsmarknadens parter: det här står på spel för fack och företag
Eva Nordmark, ordförande för TCO, en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar
Jan-Olof Jacke, VD för Svenskt Näringsliv som företräder 60 000 små, medelstora och stora företag i 49 bransch- och arbetsgivarförbund

Toppkandidater och sittande ledamöter: det här är våra ambitioner och erfarenheter
Jytte Guteland (S) , sittande Europaparlamentariker och kandidat till Europaparlamentet
Christofer Fjellner (M), sittande Europarlamentariker
Hanna Stenegren (C), kandidat till Europaparlamentet

Moderator:

Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef för tankesmedjan Arena Idé

Seminariet följs av mingel med lättare förtäring.

Tid och plats: 
9 maj kl. 10.30–11.45
Europahuset, Regeringsgatan 65

Seminariet arrangeras av TCO i samarbete med tankesmedjan Arena Idé och Europahuset. Fri entré. Obligatorisk föranmälan.