Webbinarium EU:s krisprogram – adekvat åtgärd mot krisen?

20 Oct 2020 16:00 - 20 Oct 2020 17:30
https://www.facebook.com/Arenaide/

Med Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi, Lars Anell, f d ambassadör vid EU, och John Hassler, professor i nationalekonomi.

Coronaepidemin har skördat ett stort antal dödsfall i världen och för 24 europeiska länder redovisar Eurostat en överdödlighet på 160 000 individer för perioden mars–maj 2020. Pandemins sociala och ekonomiska konsekvenser är svåröverblickbara. Under andra kvartalet 2020 minskade EU-ländernas samlade BNP med 11,4 procent enligt uppgifter från Eurostat. Tappet är ojämförligt det största och mest internationellt synkroniserade fall i våra inkomster som uppmätts så länge vi haft nationalräkenskaper. Covid-19 och dess följder har resulterat i en kris som saknar motstycke i EU:s historia.

Vid Ekonomiska rådets möte 17–21 juli 2020 beslöts om långtidsbudgeten och en extraordinär återhämtningsinsats (Next Generation EU) där högst 750 miljarder euro lånas upp av EU. Av de lånade medlen skall 360 miljarder kunna lånas ut till medlemsländerna och resterande 390 miljarder betalas ut som bidrag. De 750 miljarderna euro motsvarar drygt 4 procent av EU:s sammanräknade BNP. Planen är tänkt att genomföras utöver de redan omfattande nationella penning- och finanspolitiska stödåtgärderna, tidigare åtgärder på EU-nivå, samt ECB:s kraftfulla penningpolitiska lättnader.

Implementeringen av återhämtningsprogrammet kommer att medföra omfattande ekonomiska och politiska konsekvenser för bl a EU-samarbetet och för demokratin på nationell nivå. Likväl har debatten och genomlysningen av denna plan varit begränsad. För att stimulera diskussionen anordnas detta webbseminarium med tre inledare med olika syn på EU:s återhämtningsprogram.

I panelen vid webbinariet deltar:

Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Lars Anell, f d ambassadör vid EU

John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Seminariet modereras av Eva Nisser, styrelseledamot i Forum för EU-debatt

Samtalet kan följas på Arenas facebooksida. Kan även ses i efterhand på arenaide.se/video

Ett arrangemang i samarbete mellan ABF, Arena Idé och Forum för EU-debatt.