Webbinarium: Hur fungerar svensk arbetsmarknad?

18 Apr 2024 13:00 - 18 Apr 2024 14:00
Arena idés facebooksida (länk nedan)

Länk till webbinarium.

Trots kollektivavtal och centrala löneförhandlingar finns det mycket som talar för att arbetsgivare många gånger kan betala löner under de anställdas produktivitet. Om så är fallet fungerar arbetsmarknaden och ekonomin på ett ineffektivt sätt. Genom att öka konkurrensen mellan arbetsgivarna om löntagarna kan lönerna i bästa fall pressas uppåt mot det värde som de anställda skapar i produktionen. Frågan är hur politiken bör utformas för att på detta sätt stärka löntagarnas förhandlingsstyrka? Och därmed förbättra arbetsmarknadens effektivitet.

På detta webbinarium presenterar och diskuterar Andrea Bassanini den här forskningsinriktningen och dess politiska implikationer. Andrea Bassanini är arbetsmarknadsekonom och redaktör för OECD:s årligen återkommande rapport Employment Outlook.

När: Torsdag 18 april, kl. 13-14.

Samtalsledare: Daniel Lind, forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission

Fredrik Söderqvist, LO-ekonom, kommenterar.

Anmäl dig här.