Seminarium Globalt ramverk för migration

24 maj 2018 13:00 - 24 maj 2018 14:30
Utrikespolitiska Institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Arena Idé och Utrikespolitiska institutet bjuder in till seminarium FN:s världskonferens | Globalt ramverk för migration om försöken att skapa ett global ramverk för den internationella migrationen. Ramverket ska antas på FN:s första världskonferens om migration som äger rum i Marocko i december i år. 

Mycket står på spel. Med den globala utvecklingsdagordningen Agenda 2030 förbinder sig världens länder att ”…avskaffa alla former och dimensioner av fattigdom och hunger och säkerställa att alla människor kan förverkliga sin potential i värdighet och jämlikhet och i en hälsosam miljö.”

En av de största källorna till ojämlikhet är att människors livsvillkor till så stor del beror på var de råkat födas. Samtidigt har stater rätt att bestämma vem som ska få resa in i och bosätta sig i ett visst land. Ett globalt ramverk för migrationen måste alltså balansera staters rätt att kontrollera sina gränser, med regler och principer som skyddar dem som korsar dessa gränser. Samtidigt måste ramverket skapa förutsättningar för en öppnare värld, som kan ge människor bättre möjlighet att förverkliga sin potential i värdighet och jämlikhet.

Kan en internationell konvention för människors rörlighet vara en del av lösningen? Vilka brister skulle en sådan konvention kunna åtgärda? Hur agerar Sverige? 

Talare:
The Case for an International Mobility Convention
Professor Michael Doyle, University Professor and Director, Global Policy Initiative, School of International and Public Affairs, Columbia University

Sveriges roll i arbetet med ett globalt ramverk för migration och Sveriges roll inför FN:s världskonferens om migration i Marocko
Ambassadör Nicola Clase, Utrikesdepartementets samordnare för migrations- och flyktingfrågor

Panel:
Åsa Odin Ekman, migrationsexpert och utredare, TCO
Georg Andrén, generalsekreterare för Diakonia och ordförande för Concord
George Joseph, Caritas, medlem i styrelsen för den internationella organisationen för papperslösas rättigheter Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
Hamza Ibrahim, grundare av Ensamkommandes förbund, ungdomsrepresentant till FN:s generalförsamling 2018
Emma Borgnäs, samordnare för International Migration Project vid Columbia Global Policy Initiative (CGPI).

Moderator: Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef, Arena Idé.

Ytterligare medverkande tillkommer.

 

Observera att seminariet hålls på engelska.
Ingen entré, men obligatorisk föranmälan.

Seminariet arrangeras i samarbete med Utrikespolitiska institutet

 

En internationell konvention för mänsklig rörlighet

Michael Doyle har lett arbetet med att ta fram Model International Mobility Convention (MIMC). Konventionen är resultatet av två års studier och konsultationer, och har fått stöd från ledande migrationsforskare, beslutsfattare och experter i hela världen. Konventionen är unik i det att den överbryggar de glapp som finns i nuvarande konventioner, och ger grundläggande rättigheter till alla som korsar gränser, oavsett om de gör det som flyktingar, arbetskraftsmigranter, turister eller företagare.

Läs mer om förslaget till en internationell konvention för mänsklig rörlighet här ›› 

Se en intervju med Michael Doyle nedan:

Migranters rättigheter i fokus för FN

Dagens värld är en värld i rörelse. Aldrig tidigare har så många människor varit på flykt. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR befann sig år 2017 över 65 miljoner människor på flykt från sina hem. Flyktingarna är många, men antalet migranter är ännu fler. Enligt FN:s senaste sammanräkning, från oktober 2017, finns det 258 miljoner migranter i världen, 85 miljoner fler än år 2000. Om alla migranter skulle bo i ett land skulle det landet vara världens femte största, efter Kina, Indien, USA och Indonesien, och större än Brasilien.

I senaste numret av Världspolitikens Dagsfrågor beskriver statsvetaren Lisa Pelling den globala migrationen och försöken att skapa ett globalt ramverk för människors rörlighet.


Världspolitikens Dagsfrågor är en skriftserie från Utrikespolitiska institutet.
Läs mer och beställ tidigare nummer här ››