Seminarium Folklig vrede – perspektiv på arbetarklassens missnöje

25 Sep 2021 13:00 - 25 Sep 2021 13:40
Bokmässan i Göteborg

Om det svenska missnöjet på Bokmässan i Göteborg.

Arbetarklassens människor har alltid varit missnöjda över de orättvisor de ser i samhället. Det var också det missnöjet som en gång i tiden ledde till att den svenska arbetarklassen organiserade sig i en egen rörelse. Idag finns ett stort missnöje i stora delar av landet över samhällets utveckling. Hur ska vi förstå det växande missnöjet i vår tid? Och hur skiljer sig missnöjet åt mellan olika delar av arbetarklassen?

Arena Idés chef Lisa Pelling, som är medförfattare till boken Det svenska missnöjet, samtalar med Tanvir Mansur, skribent, producent och moderator.

Arrangör: ABF