Seminarium Slaget om framtiden

30 Oct 2019 12:30 - 30 Oct 2019 13:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4

Välkommen på seminarium om forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö med Jenny Andersson, Erik Westholm och Sverker Sörlin.

Anmäl dig här

Utifrån den nya boken Slaget om framtiden berättar professorerna Jenny Andersson och Erik Westholm om miljöforskningens avgörande roll för att lösa klimatkrisen.

Klimatkrisen kräver att våra samhällen omvandlas, men den hindras av nutida intressen. Det behövs kunskap, social mobilisering och kreativa lösningar för att ge kraft åt både civilsamhälle och politiska institutioner. Humanister och samhällsvetare står inför en viktig uppgift: visa att samhället inte är ett gemensamt vi som väljer framtid. Varje förändring sker i kamp mellan olika intressen som har att vinna eller förlora på att allt fortsätter som förut respektive förändras. Den som får gehör för sin bild av framtiden får makt i nutiden.

Jenny Andersson är professor i ekonomisk historia och verksam vid Institut d’études politiques de Paris. Hon har också koppling till Institutet för framtidsstudier.

Erik Westholm är professor em. vid institutionen för Stad och Land, SLU och i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna. Ordförande i Kommittén för Land och Stad vid Kungliga Skogs och Lantbruksakademien (KSLA).

Kommentar av Sverker Sörlin, Augustprisvinnande författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria på KTH. Han är en av ledamöterna i det oberoende expertorganet Klimatpolitiska rådet sedan dess start 2018.

Arena Idés utredningschef Lisa Pelling modererar.