Seminarium Har den tredje industriella revolutionen kommit av sig?

5 Oct 2023 14:00 - 5 Oct 2023 15:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm + digitalt

På detta hybridseminarium presenteras och diskuteras rapporten Har den tredje industriella revolutionen kommit av sig? författad av professor Lars Magnusson. Den här rapporten fokuserar på hur svensk tillväxt och produktivitet har utvecklats sedan 1990-talet – och inte minst efter finanskrisen 2008. Den här utvecklingen placeras i ett historiskt sammanhang och diskuteras utifrån den reformagenda som har präglar perioden.

Professor Kerstin Enflo kommenterar.

Samtalsledare: Daniel Lind, forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission.

  • Mer detaljerad info om tillträde till lokalen skickas till de som anmält fysisk närvaro.

Anmäl dig här ››