Seminarium Har Sverige en opioidkris?

23 Nov 2019 16:00 - 23 Nov 2019 16:45
ABF, Sveavägen 41, Stockholm

Efter 2006 har det skett en kraftig ökning av antalet narkotikadödsfall i Sverige.

Dödsfall på grund av opioidläkemedel som oxikodon och metadon är numera mångdubbelt vanligare än dödliga heroinöverdoser. Det finns likheter med utvecklingen i USA men också skillnader. Merparten av dödsfallen med opioidläkemedel drabbar tidigare missbrukare men även smärtpatienter. Den legala och illegala drogmarknaden flyter samman.

Vilken roll spelar den ökade marknadsstyrningen av sjukvården? Vad händer när det blir vanligare att patienter med beroendeproblematik erbjuds medicinförskrivning istället för annan behandling?

Medverkande:
Anna Fugelstad, Med dr forskare KI
Gunnar Hermanson, Redaktör för den svenska narkotikapolisföreningens tidskrift
Gunnar Ågren, f.d. generaldirektör Folkhälsoinstitutet

Samtalsledare:
Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé

Fri entré, ingen föranmälan. En del av #socforum.