Seminarium Högerpopulismen och jämlikheten

9 Mar 2018 12:00 - 9 Mar 2018 13:00
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

– lunchseminarium om LO:s nya bok

Inom ramen för LO:s jämlikhetsutredning publiceras nu boken “Högerpopulismen och jämlikheten”, en politisk essä av Anders Nilsson och Örjan Nyström.

Boken tar sin utgångspunkt i jämlikhetens två dimensioner: dels den vertikala som handlar om inkomst och förmögenhet, dels den horisontella som handlar om människors lika rätt och värde i livets icke-ekonomistiska aspekter som könsroller, etnicitet, sexuell identitet och livsstilsval.

Högerpopulismen kan tolkas som en reaktion mot ökad ojämlikhet i den vertikala dimensionen, i globaliseringens och kunskapssamhällets spår. Men den är också en reaktion mot ökad jämlikhet i den horisontella dimensionen.

Medverkande:
Örjan Nyström, medförfattare till boken
Marika Lindgren-Åsbrink, utredare och projektledare för LO:s jämlikhetsutredning
Ann-Cathrine Jungar, docent och lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola

Samtalsledare: Maja Dahl, kommunikationsansvarig, Arena Idé

Tid: Fredag 9 mars kl. 12.00-13.00 (enklare lunch serveras från 11.30)
Plats: Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

Seminariet är ett samarrangemang mellan Arena Idé och LO.

Obligatorisk föranmälan.