Webbinarium Går det att mäta produktivitet och vad bör regeringens produktivitetskommission fokusera på?

27 Sep 2023 15:00 - 27 Sep 2023 16:15
Digitalt

Det har alltid funnits svårigheter med att mäta produktivitet, men har svårigheterna ökat i spåren av tjänstefieringen och globaliseringen? Vad måste regeringens produktivitetskommission tänka på och beakta i detta avseende? Och i bredare bemärkelse: Vilka är de perspektiv och frågor som ligger i fronten av världens produktivitetsstudier? Hur bör dessa påverka produktivitetskommissionens arbete?

Huvudtalare: Andrew Sharp, grundare av och redaktör för tidskriften International Productivity Monitor. Han är också grundare och chef för det kanadensiska institutet Centre for the Study of Living Standards, som fokuserar på att bättre förstå trender och bestämningsfaktorer runt produktivitet, levnadsstandard och ekonomiskt välbefinnande i bredare bemärkelse.

Samtalsledare: Daniel Lind, forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission.

Webbinariet sänds på Arena Idés facebooksida här