Seminarium Hur farlig är högerradikalismen? Ett europeiskt perspektiv

15 Nov 2023 18:00 - 15 Nov 2023 19:30
ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41
Hur farlig är högerradikalismen? Ett europeiskt perspektiv Den radikala högern har under senare år stärkt sina positioner i större delen av Europa. Hur farlig är den? Populism? Eller mer än så? Partierna skiljer sig åt men forskningen har under senare år har också i stigande grad noterat likheter med de fascistiska rörelserna på 20- och 30-talen, både i ideologi och metoder.
En forskare har sagt: de högerradikala partierna står i fascismens förrum, steget in är inte långt. Är demokratin i verklig fara? Och vad händer om högerradikalismen får ökad makt i EU?
Medverkande:
Sverker Gustavsson, professor statskunskap Uppsala Universitet
Anna-Lena Lodenius, journalist, författare
Lisa Pelling, statsvetare, chef Arena Idé
Samtalsledare Carl Tham, f.d. statsråd och ambassadör
Ingen entré. Obligatorisk föranmälan.
Anna-Lena Lodenius har skrivit en rad böcker om högerextrema och högerradikala partier. Läs mer här ››