Webbinarium: Hur mycket industripolitik ska vi ha?

20 Mar 2024 18:00 - 20 Mar 2024 19:00
Arena idés facebooksida

Länk till webbsändningen.

 

I spåren av finanskris, klimatkris, pandemi, geopolitiska spänningar och kriget i Ukraina har diskussionen om industripolitikens vara eller inte vara tagit fart. Bakom detta har forskningen om industripolitikens bevekelsegrunder och konsekvenser tagit steg framåt under senare år – ofta i nyanserande riktning. Men detta innebär inte att politiken bör titta tillbaka på 1970-talet, utan snarare att arbeta tillsammans med näringslivet och andra intressenter, med syftet att skapa största möjliga samhällsnytta. Hur kan en sådan samhällsnyttig industripolitik i praktiken utformas?

 

På detta webbinarium träffar vi och diskuterar med en av de framträdande forskarna – Reka Juhasz – som under senare år på djupet har försökt förstå hur industripolitik faktiskt fungerar.

Kommentarer:  Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden och ledamot i Industrins ekonomiska råd.

 

När: Onsdag 20 mars, kl. 18–19.

 

Samtalsledare: Daniel Lind, forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission.

Anmäl dig här.