Webbinarium Hur mycket makt ska till Bryssel?

9 Nov 2021 15:00 - 9 Nov 2021 16:30
https://www.facebook.com/Arenaide/

Här är powerpointpresentationen: ARENA 9 nov 2021

Problemställningen kring maktöverföring till Bryssel från nationalstaterna

Våren 2021 fattade Sveriges riksdag beslut, under stor enighet, om den så kallade återhämtnings­fonden, som innebär att EU skall låna upp 750 miljarder euro för att hjälpa medlems­länderna att återhämta sig från coronakrisen. Detta stödprogram och dess finansiering är ett av de senaste exemplen på förflyttning av makt från de nationella parlamenten till Bryssel.

Varje beslut som flyttar fram EU:s positioner framstår kanske inte som särskilt dramatiskt i sig – undantaget var bildandet av EMU och nämnda återhämtningsfond – men sammantaget har de inneburit en väsentlig maktförskjutning till Bryssel.

På ett antal områden föreligger det propåer om ytterligare maktöverföring till EU. Ett exempel är den så kallade sociala pelaren vilken syftar till att bland annat lagstifta om minimilöner – vilket strider mot den svenska modellen för lönebildningen – en europeisk arbetslöshetsförsäkring och den europeiska arbetsmarknadsmyndigheten. Coronapandemin har även föranlett kommissionsordförande Ursula von der Leyen att föreslå att EU skall utvecklas mot en hälsounion. I diskussionen nämns även till exempel skapandet av en försvarsunion, att få kapital- och bankunionen på plats samt samordning av migrationspolitiken.

Ett argument mot maktförskjutningen är att den kan strida mot EU:s subsidiaritetsprincip – det politiska beslutsfattandet ska vara decentraliserat till lägsta möjliga nivå. Beslutsfattande på nationell eller lokal nivå kan bygga på bättre information om lokala preferenser och ekonomiska förhållanden och det är lättare för väljarna att utkräva ansvar när besluten är nationella eller lokala.

Medverkande:

Lars Anell, f. d. ambassadör vid EU

Daniel Tarschys, professor emeritus i statsvetenskap, f. d. generalsekreterare i Europarådet

Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé

Fredrik Johansson, huvudsekreterare i Moderaternas idéprogramkommitté

Moderator: Eva Nisser

Vi kommer även ha en mycket liten publik på plats här i Arenagruppens lokaler på Barnhusgatan 4.

Datum och tid: 9 november kl. 15.00–16.30.

Sänds på Arena Idés Facebooksida. Klicka här för att komma till Facebooksidan.

Gillar du det vi gör? Gå med i Arenagruppens vänner.

Arrangörer: Arena Idé och Forum för EU-debatt