10 samtal kl 10 Hur påverkar algoritmer arbetslivet?

14 Oct 2020 10:00 - 14 Oct 2020 10:30
https://www.facebook.com/Arenaide/

Hur kan man förstå algoritmer? Är algoritmer partiska? Hur och varför använder sig arbetsgivare av algoritmisk kontroll och övervakning?

Det är några av de frågeställningar som kommer tas upp i detta samtal mellan Arena Idés arbetsmarknadssexpert German Bender och Carl Dackeby, som studerar idéhistoria.

Som bakgrund till samtalet rekommenderas tre texter av German Bender som nyligen publicerats på Dagens Arena, med olika perspektiv på algoritmers betydelse för arbetets utveckling och för samhället i stort.

Fem fackliga strategier för algoritmer i arbetslivet

Sex former av algoritmisk kontroll i arbetslivet

Vår tids flygande bilar

German Bender är programchef för arbetsmarknad på Arena Idé och doktorand på Handelshögskolan, där han forskar om fackligt inflytande på algoritmer. 

Carl Dackeby är praktikant på Arena Idé och läser masterprogrammet i idéhistoria vid Södertörns högskola.

10 samtal klockan 10 är en serie korta samtal där vi pratar med experter om aktuella samhällsfrågor. 

Samtalet sänds live på Arena Idés Facebooksida. Det kommer också gå att se i efterhand på arenaide.se/video