Webbinarium Hur ska det gå för EU?

ABF och Arena Idé

10 Dec 2020 16:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

EU står inför stora utmaningar. Det svåraste hotet mot projektets legitimitet är att några medlemsländer utvecklats i auktoritär riktning, varav ett, Ungern, i praktiken nästan lämnat ett demokratiskt samhällsskick. Hur ska EU, överleva om några medlemsstater är icke demokratier? Men därtill kommer följderna av Brexit.
Förhållandet mellan EU och USA är en annan central fråga. Alla hoppas att Bidenadministrationen ska återställa tidigare samarbetet. Men har den atlantiska pakten i praktiken förlorat sin kraft? Kommer Europa och EU att ställas inför nya säkerhetspolitiska utmaningar?

Välkomna till ett samtal mellan Mats Karlsson, f.d. chef Utrikespolitiska Institutet och Annika Ström Melin, journalist och författare, aktuell med boken Världen sedan 1989.

Samtalsledare
Carl Tham, f.d. statsråd

Arrangeras av Arena Idé, ABF Stockholm och ABF Göteborg

Anmäl dig här för att få en påminnelse samma dag.