Seminarium Hur ska skolan bli jämlik?

22 Mar 2018 10:30 - 13 Mar 2018 12:00
Vision, Kungsgatan 28, Stockholm

Under ett års tid har Vesna Prekopic letat efter perspektiv, idéer och forskning som kan bidra till samtalet om hur vi når en jämlik skola. Nu ska resultatet presenteras. 

Hur hamnade svensk skola där den är i dag och vad måste göras för att skapa en jämlik skola? Rapporten tar sig an flera olika perspektiv och diskuterar bland annat integrering av nyanlända elever, förekomsten av aktiebolag som huvudmän, elevhälsa och det fria skolvalet. 

Välkommen på rapportlansering och samtal utifrån rapporten Jakten på den jämlika skolan

Medverkande
Vesna Prekopic, rapportförfattare
Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation
Jonas Vlachos, nationalekonom Stockholms universitet och Institutet för Näringslivsforskning
Åse Hansson, doktor vid institutionen pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Moderator: German Bender, programchef arbetsmarknad Arena Idé