Webbinarium Hur ska Sverige styras?

5 Oct 2020 16:00 - 5 Oct 2020 17:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

Erfarenheter från coronakrisen.

Anmäl dig här för att få en påminnelse och ev. uppdateringar

Coronapandemin har blottat problem i den svenska förvaltningen och samhällsstyrningen. En fråga som ofta kommit upp är bristen på samordning mellan stat och kommun och oklara ansvarsförhållanden.

Kan staten styra regioner och kommun i den omfattning som är nödvändig i en kris av detta slag? Vilken roll har egentligen regionerna? Och vilka är ytterst politiskt ansvariga? Och vilken roll har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)? Det är ett samarbetsorgan för kommuner och regioner, inte en myndighet och heller inte en politiskt ansvarig institution. Och vilken roll bör länsstyrelserna ha i förhållande till kommunerna och regionerna?

Medverkande

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Bo Rothstein har varit gästprofessor vid en rad universitet och forskningsinstitutioner. Hans forskning handlar bl.a. om statens roll i välfärdssamhället, de politiska institutionernas kvalitet, korruption, social tillit.

Lena Sommestad, tidigare professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, vd för Institutet för framtidsforskning, miljöminister (S), och landshövding i Hallands län.

Lars Engqvist, tidigare bl.a. chefredaktör, ordförande kommunstyrelsen, Malmö, socialminister (S), landshövding och kommunchef i Uppvidinge kommun.

Samtalsledare är Carl Tham, ABF.

Arrangör: Arena Idé, ABF och Arenagruppens vänner

Samtalet sänds på Arena Idés Facebooksida. Går att se på arenaide.se/video i efterhand.