Hybridseminarium: Hur ska vi mäta, förstå och förbättra produktiviteten i klimatkrisen?

7 Feb 2024 09:00 - 7 Feb 2024 10:30

Länk till webbsändningen.

Förbättrad produktivitet har varit en förutsättning för den moderna värld som har växt fram sedan industrialismens genombrott. Men går det att fortsätta på samma sätt, i spåren av klimatkrisen? Skapar dagens produktivitetsförbättringar sämre förutsättningar för framtida produktivitetsförbättringar? Beaktar vi tillräckligt produktivitetens påverkan på alla former av samhälleligt kapital, inklusive naturen och det sociala kapitalet? Hur kan politiken säkerställa att den samhälleliga kapitalstocken – och därmed produktiviteten – långsiktigt utvecklas i rätt riktning?

Med Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer, Åsa Persson, forskningschef och biträdande chef för Stockholm Environment Institute (SEI) och Kristian Skånberg, forskningschef, Jernkontoret. Seminariet tar sin utgångspunkt i Kristian Skånbergs rapport Systemproduktivitet: Vad är det, varför är den viktig och hur förbättras den?

När: Onsdag 7 februari, kl. 09.00-10.30. Morgonfika serveras från 08.30.

Plats: Arenagruppen, Barnhusgatan 4 (eller digitalt).

Samtalsledare: Daniel Lind, forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission

Anmäl dig här.