Webbinarium Hur ska vi mäta produktivitet och hur ska västvärldens svaga produktivitetstrend vändas?

9 maj 2023 15:00 - 9 maj 2023 16:00
Digitalt
Utan produktivitetstillväxt hade det moderna Sverige av i dag varit en omöjlighet. Produktivitetstillväxten är en förutsättning för reallönernas utveckling och välfärdens finansiering. Men hur ska produktiviteten mätas och vilka mätproblem har förstärkts under senare år? Vad förklarar den svaga produktivitetsutvecklingen i västvärlden sedan finanskrisen 2008 – och vad krävs för att vända trenden? Hur kan detta appliceras på Sverige?
Med Andrew Sharpe, redaktör för tidskriften International Productivity Monitor och chef för Centret för levnadsstandard i Ottawa, Kanada. Han samtalar med Daniel Lind, produktivitetskommissionens forskningsledare.
Mer information och fler deltagare kommer att läggas ut efter hand.
Webbinarium 9 maj, på eftermiddagen.