Seminarium Hushållens skulder och framtidens bostadsfinansiering

22 Feb 2018 14:00 - 22 Feb 2018 16:00

Hur kan vi skapa ett tillräckligt högt bostadsbyggande under kommande lågkonjunktur? Kan vi skapa finansieringssystem som gör det möjligt att få fart på byggandet och möta behoven på bostadsmarknaden? Hur ser det ut historiskt och vad kan vi lära oss av det?

Bostad 2030 släpper ny rapport om finansiering. Delegation Bostad 2030 arbetar med att ta fram en ny, kunskapsbaserad bostadspolitik.

Medverkande
Magnus Billing, VD Alecta
Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé och rapportförfattare
Lars-Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia och rapportförfattare

Tid och plats
Torsdag 22 februari, kl 14.00-16.00
Strandvägen 7A, Stockholm

Obligatorisk föranmälan

Läs mer på bostad2030.se.