Webbinarium Hur går det med integrationen?

14 Apr 2021 15:00 - 14 Apr 2021 16:15
https://www.facebook.com/Arenaide/

 

 

Integrationen av invandrade är en stor utmaning för samhället. Är den framgångsrik är det inte bara bra för de berörda utan för hela samhället, en stor resurs. Men misslyckas den skapas stora problem, återigen både för den enskilda och samhället.

Ofta heter det att integrationen av invandrade på arbetsmarknaden hittills misslyckats. Det är seminariet vill belysa hur det faktiskt är, bakom slagorden. Därför har vi samlat fyra experter till ett samtal.

Medverkande:

Therese Lindström, programansvarig för integration och migration, tankesmedjan Fores.

Joakim Palme, professor statskunskap, Uppsala universitet och ordförande för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Lisa Pelling, chef, tankesmedjan Arena Idé.

Annika Sundén, analyschef, Arbetsförmedlingen.

Samtalet leds av Carl Tham.

Arrangörer: Arena Idé, ABF Stockholm och ABF Göteborg.