Seminarium Invandring och integration – globala och lokala perspektiv

11 Apr 2018 13:00 - 11 Apr 2018 16:30
ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm

Välkommen till ett seminarium om invandring, flykt och integration med bl a Joakim Palme, Irene Wennemo, Stefan Jonsson och Lisa Pelling.

– Den internationella migrationen och vår framtid
Stefan Jonsson, professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköping Universitet

– Invandring idag: hur många, varifrån, motiv till migration. Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala Universitet

– Asylrätten: vad gäller nu, vilka konsekvenser har det nuvarande systemet, vad skulle kunna ändras. Lisa Pelling, utredningschef på Arena idé

– Fungerar integrationen? Ett perspektiv bakåt: Integrationen av yktingar från Balkan på 1990-talet.
Branka Likic–Brboric, Bitr. professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköping Universitet

– Integrationen idag och i framtiden: utmaningar och möjligheter. Irene Wennemo, statssekreterare

– Avslutande samtal: Invandringen och välfärden
Samtal mellan Irene Wennemo, Lisa Pelling och Joakim Palme

Samtalsledare: Carl Tham

Entré 60 kr, köp biljett direkt via www.biletto.se

Seminariet är ett samarrangemang mellan Arena Idé och ABF Stockholm.