Webbinarium: Investeringsbehoven (och underfinansiering av offentlig sektor)

10 Apr 2024 15:00 - 10 Apr 2024 16:00
Arenagruppens facebooksida

Digitalt samtal onsdag 10 april kl 15.00
Webbinariet sänd här

Sverige står inför en rad utmaningar som kräver ökade investeringar. Klimatförändringarna kräver skyndsamma åtgärder för att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Ökade geopolitiska spänningar i vår omvärld inskärper vikten av ett starkt försvar och civil beredskap. För att vi ska kunna resa och frakta gods smidigt genom landet behöver järnvägen och vägnätet rustas upp. Vatten- och avloppsnätet kräver renovering, och en skriande bostadsbrist ställer krav på f ler bostäder. För att möta såväl klimatomställningen som industrins tillväxttakt måste energiproduktionen och kapaciteten i elnätet öka. Samtidigt behövs stora satsningar för att stärka vårt humankapital genom utbildning och bättre sjukvård. Det råder inte brist på områden som behöver mer resurser.

Ytterst avgörs förmågan att möta Sveriges investeringsbehov av politik och prioriteringar. Vilka delar av dessa investeringar bör och kan finansieras genom privat respektive offentligt kapital? Om offentligt kapital, ska det komma från skatt eller lån? Är det stat, kommun eller region som ska beskatta, eller låna?

Rapporten har skrivits av Elinor Odeberg, ekonom på Arena och Vilgot Österlund, statistiker Arena. De samtalar med Göran Eriksson, Arenagruppens vänner.

Elinor Odeberg är chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé. Elinor har arbetat som politiskt sakkunnig på Finansdepartementet med särskilt ansvar för internationell ekonomisk politik. Hon är ekonomhistoriker med gedigen utredningserfarenhet, bland annat som utredare på fackförbundet Kommunal, samt har en bakgrund som debattör och skribent.

Vilgot Österlund är utbildad statistiker och har framförallt jobbat som dataanalytiker, bland annat på Socialstyrelsen.

Arrangörer: Arena, ABF Stockholm och ABF Göteborg.