Frukostsamtal Kan regleringar rädda oss från finanskriser?

15 Mar 2023 08:30 - 15 Mar 2023 09:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

Kan regleringar rädda oss från finanskriser?

Inflation och krig i Europa skakar om inte bara realekonomin, utan också finansmarknaderna. Börsfest har blivit börsfrossa. Räntehöjningar och prisstegringar har ritat om kalkylen för både företag och hushåll och bankernas utlåning stresstestas. Finns det en risk att Europas energikris utvecklas till en finanskris?
Ett samtal om finansiell stabilitet och vad som kan hota den med Kristin Magnusson Bernard, VD första AP-fonden.

En del av serien ekonomisk politik i kris.