Vilken är klimatpolitikens blinda fläck?

- ett samtal om Byggnads rapport Världens viktigaste bygge

25 maj 2022 12:00 - 25 maj 2022 13:00

Tillsammans med Arena Idé bjöd Byggnads den 4 april in till ett samtal där klimatexperter och branschens företrädare möttes för att diskutera byggbranschens roll i den gröna omställningen. Detta är en fortsättning på det samtalet – med Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé och Kristian Skånberg, senior rådgivare på Stockholm Environment Institute.

År 2045 ska Sveriges klimatutsläpp vara nere på 10 miljoner ton per år, från dagens dryga 50 miljoner ton. För byggbranschen, som idag står för 20% av vårt lands utsläpp, ställer det stora krav på att ta sitt ansvar. Det är svårt att se att samhället ska kunna genomgå den omfattande gröna omställning som krävs om inte branschen lyckas.

Byggbranschen vet att detta är en överlevnadsfråga, men också en stor möjlighet.
Den 4 april presenterade fackförbundet Byggnads ett nytt klimatpolitiskt program, författad av forskaren Kristian Skånberg.

Särskilt intressant är att rapporten tar ett gediget grepp kring hur en ny byggpolitik kan bidra till Agenda 2030. Viktigt för en sådan omställningspolitik menar Byggnads är att offentligt kapital som rör byggande och boende mycket tydligare bör användas för att styra samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning. Byggande utgör en stor del av de samhälleliga investeringarna och således bör samhällsstöd som exempelvis ROT-avdraget utvecklas. Rapporten presenterar därför tre nya skatteavdrag:

KROT: För att minska byggandets och boendets klimatpåvern. Genom klimatanpassningar ska också byggnaders klimatsårbarhet minska.
GROTT: För uthyrning efter ombyggnad eller till befintliga byggnader för fler boende i dem.
HÅLLFAST-ROT: För hållbarhetsanpassning av byggnader, exempelvis energieffektiviseringar.


Arbetslivskriminalitet – klimatpolitikens blinda fläck?

Samhällsbyggande är och kan förbli en svensk paradgren. Nu drivet av klimat- och hållbarhet. Men Byggnads rapport lyfter en, enligt dem, blind fläck i klimatforskningen och politiken. Den handlar om utmaningen byggbranschen står inför när alla initiativ på klimatområdet ska omsättas i praktiken och de krav det ställer på arbetsmarknaden. Arbetslivskriminalitet, fusk och oseriösa aktörer har alltför länge satt en sund och rättvis konkurrens inom branschen på spel. Det visar inte minst Byggmarknadskommissionens gedigna arbete, som fick mycket uppmärksamhet när de lade fram sin slutrapport i januari 2022.

Byggnads lyfter flera åtgärder som måste till för att den nödvändiga klimatomställningen ska kunna bli verklighet. Det handlar bland annat om:

  • Det måste vara lätt att göra rätt, men kostsamt och besvärligt att  göra fel. Därför behöver huvudentreprenörsansvaret också inkludera avtal och ansvar på klimat- och hållbarhetsområdet.
  • Det måste satsas mer på klimat- och hållbarhetsrelaterade utbildningar för att alla inblandade ska kunna bygga hållbart och klimatsmart.

De kommande åren kommer vara viktiga för Sverige i arbetet för en hållbar omställning. För byggbranschen innehåller det stora satsningar, från infrastruktur till renoveringar och klimatanpassning av befintliga bostäder.

Ett gigantiskt byggprojekt i sig.