Seminarium Kommunala välfärdsutmaningar

12 Nov 2019 13:30 - 12 Nov 2019 14:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

Prognoser för välfärdsfinansiering i svenska kommuner 2015–2030.

Anmäl dig här

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller finansieringen av välfärden i framtiden. Förra året kartlade Arena Idé behovet i rapporten Välfärdens behov och resurser. Nu kommer en uppföljning, där behovet av välfärd och möjligheten att finansiera den bryts ner på kommunal nivå. Slutsatsen är att skillnaderna mellan kommuner är stora och att en utveckling mot fler äldre och färre i arbetsför ålder i vissa kommuner kommer slå hårt mot möjligheterna att upprätthålla nivån på välfärdsåtagandet i framtiden. 

På seminariet presenterar författare Josef Liljegren rapporten och Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco diskuterar de politiska implikationerna.

Medverkande:

Josef Liljegren, doktor i ekonomisk historia

Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé

Ulrika Lorentzi, välfärdsutredare vid LOs enhet för välfärd, utbildning och arbetsmarknad.