Koalition för kulturdebatt: Kulturens tunna väv – Gotland och andra lokala exempel

30 Jun 2023 10:45 - 30 Jun 2023 12:00
Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

En väv kan vara både skör och stark. Koalition för kulturdebatt har samlat en spännande panel som diskuterar förutsättningar för kultur och bildning, framför allt från ett lokalt perspektiv.

Vad stärker den kulturella väven? Vad försvagar den kulturella väven? Vad sker just nu?

Vi diskuterar till exempel

  • kultursamverkansmodellen i relation till Kulturens tunna väv

  • på om ett främjandeuppdrag inom modellen gör det möjligt för invånarna att själva skapa kultur? Myndigheten för kulturanalys’ senaste rapport kartlägger och analyserar hinder för breddat deltagande och minskad snedrekrytering i kulturlivet.

  • rapporten ”Samhällsekonomisk effektutvärdering av folkhögskolan” från
    RIO, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation.

  • konkreta perspektiv från Riksskådebanan och Konstfrämjandet.

Medverkande:
Andreas Johansson Heinö, förläggare Timbro,
Anna Ekström, ordförande för RIO/Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Umeå Universitet och ABF Stockholm,
Charly Wassberg Borbos, verksamhetsutvecklare på Riksteatern i Hallunda,
Petter Hellsing, konstnär och ledamot i styrelsen för Konstnärernas Riksorganisation Gotland
Samtalet modereras av Jesper Bengtsson, chefredaktör Dagens Arena (ta fram bild på honom)

Arrangör: Koalition för kulturdebatt/Arena Idé