Seminarium Kulturpolitiken inför valet

24 maj 2022 09:30 - 24 maj 2022 11:40
ABF-huset, Sveavägen 41 + digitalt

Välkommen till en förmiddag med kulturperspektiv från hela landet

Koalition för kulturdebatt presenterar två kulturseminarier: ett om framtidens regionala kulturpolitik och ett om kulturens roll i lokalsamhället. Gratis inträde.

Datum och tid: 24 maj 2022, kl. 9.30–11.40.
Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 och på Arena Idés Facebooksida.
Anmälan: Fysiskt eller digitalt.

Tidsschema
Kl. 9.30 Seminarium 1:  Framtidens regionala kulturpolitik
Kl. 10.20 Fikapaus
Kl. 10.45 Seminarium 2: Kulturens roll i lokalsamhället – Den ideella sektorns betydelse för kulturlivet
Kl. 11.35 Avslutning

Framtidens regionala kulturpolitik – en paneldiskussion

Kultursamverkansmodellen med sin unika kulturpolitiska flernivåsamverkan mellan stat, regioner och kommuner är nu inne på sitt tolfte år sedan starten 2010, och i år startar en statlig översyn av modellen. Är modellen här för att stanna eller kommer framtidens regionala kulturpolitik att förändras på sätt som kanske överraskar oss alla?

Hur har den tillitsbaserade relationen utvecklats på senare år mellan regionerna, statens kulturmyndigheter och kulturdepartementet? Står de nationella kulturpolitiska målen från 2009 stadigt eller inte? Bör staten ha ett fortsatt övergripande konstnärspolitiskt ansvar i landet?

Mår kulturlivet utanför storstäderna bättre genom modellen? Både regionala och kommunala kulturstrategiska ambitioner vässas år för år. Kan fri konst samsas med kulturella och kreativa näringar i regionerna?

Medverkande:

Fransesca Quartey, skådespelare, teaterregissör och chef för Västerbottensteatern
Martin Q Larsson, tonsättare, musiker, chef för kulturinkubatorn Klump vid produktionshuset Subtopia i Stockholm
Meit Fohlin (S), regionråd i opposition Region Gotland, ledamot SKR:s kultur- och fritidsberedning
Moderator: Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

 

Kulturens roll i lokalsamhället – Den ideella sektorns betydelse för kulturlivet

Det lokala kulturlivet bygger i hög grad på ideella insatser, både som utövare och som förmedlande länk till det professionella kulturlivet för många invånare som annars står utanför. Men ofta med alltför osäkra villkor. Vi bjuder på ett samtal om behovet av samverkan mellan ideella krafter och det professionella kulturlivet.

Frågor som kommer att behandlas är: Hur kan vi främja samarbetet mellan det ideella och det professionella? Vad finns det för hinder och hur kan vi lösa dessa?

Medverkande: 

Christina Thonman, Söråkers Folkets Hus
David Karlsson, bokförläggare och idéhistoriker
Mirja Burlin skådespelare och verksam som regissör och dramatiker. Konstnärligt ansvarig för en community teater i Bohuslän som byggts upp under 7 års tid. Anställd spelåret 22/23 som skådespelare och regissör vid Göteborgs Operan.
Moderator: Ola Bo Larsson, kultur- och folkbildningsansvarig på tankesmedjan Arena Idé 

Koalition för kulturdebatt är Riksskådebanan, Fackförbundet Scen & Film, Abf-förbundet, Sveriges konstföreningar, Arenagruppen, Dik, Sensus, Länsteatrarna, Folkets Hus och Parker, Konstfrämjandet, KLYS och ABF Stockholm och Konstnärernas Riksorganisation

Koalitionens syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten.