Webbinarium Zimbabwe – There Is Power in a Union

11 Nov 2021 10:00 - 11 Nov 2021 10:30

Läget i Zimbabwe

General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe (GAPWUZ) är en fackförening som organiserar arbetare inom jordbrukssektorn i landet. Genom att stärka och stödja lantarbetarna är GAPWUZ med och förbättrar levnads- och arbetsvillkoren. Medlemmar har strejkat de senaste veckorna, nu sker förhandlingar för förbättrade villkor. GAPWUZ är det största facket i Zimbabwe, sett till antal medlemmar, även om antalet medlemmar minskar i samband med landockupationen.
Tillsammans med gäster analyserar vi nuläget.
Medverkande:
Austin Musvere, vice generalsekreterare GAPWUZ (bilden)
Monica Nordenwald, organisationsrådgivare på GAPWUZ, 2000-2003
Calle Sundstedt, handläggare på Palmecentret, med fokus på utvecklingssamarbetet i Södra Afrika i allmänhet och Zimbabwe och Eswatini i synnerhet
Programledare är Jesper Bengtsson, som bland annat är förlagschef på Atlas och ordförande för Svenska PEN.