Seminarium Lärande i arbetslivet – hemligheten bakom Sveriges konkurrenskraft?

15 Nov 2017 13:00 - 15 Nov 2017 14:00
Arenagruppen, Barnhusgatan 4

En intensiv diskussion pågår om hur framtidens jobb kommer formas av digitalisering och automatisering. Många pekar på behovet av livslångt lärande, för att fler ska kunna byte yrke högre upp i åldrarna. Men debatten har i hög grad kretsat kring vårt reguljära utbildningssystem. Arena Idé vill med detta seminarium rikta fokus mot det lärande som sker i arbetslivet.

På seminariet presenteras en rapport skriven av professor Jonas Olofsson, som ger en översikt över forskningsläget kring lärande i arbetslivet, med särskilt fokus på informellt lärande. Rapporten innehåller också fallstudier som genomförts i en rad svenska industriföretag av fack och arbetsgivare i samverkan, men också i den privata tjänstesektorn och i den offentliga sektorn.

En central slutsats är att lärandet som sker i arbetslivet är en underskattad konkurrensfördel för svensk ekonomi. Det är gynnsamt för sysselsättning, produktivitet och lönsamhet – men bidrar också till en ökad känsla av självständighet, välmående och motivation hos de anställda. I en tid som präglas av regelbundna organisatoriska förändringar och snabb teknisk utveckling blir såväl den enskildes som organisationens förutsättningar för lärande avgörande. Därför har utbildningsfrågor länge stått högt upp på den fackliga agendan.

Efter en inledande rapportpresentation följer ett samtal mellan Jonas Olofsson och höga företrädare för fack och arbetsgivare. Några av frågeställningarna: Hur kan rapportens slutsatser användas på dagens arbetsmarknad? Vad kan arbetsmarknadens parter göra gemensamt och i vilka frågor är man oense? Har staten en roll att spela när det gäller lärande i arbetslivet, eller är det uteslutande en partsfråga?

Varmt välkommen till ett seminarium om lärande i arbetslivet.

Medverkande:
Jonas Olofsson,
professor i hälsa och samhälle med inriktning på socialpolitik, Malmö högskola
Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall
Amelie von Zweigbergk, chef Industriell utveckling, Teknikföretagen
Per-Erik Ellström, professor emeritus i pedagogik, Linköpings universitet

Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad, Arena Idé

Tid och plats
Onsdag 15 november 13.00-14.00
Arenagruppen, Barnhusgatan 4

Seminariet är kostnadsfritt. Obligatorisk föranmälan.