Seminarium online Liberalismens kris

3 Sep 2020 16:00 - 3 Sep 2020 17:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

Politisk liberalism i kris – vad handlar det om?

Under den progressiva eran efter andra världskriget var socialdemokrater och socialliberaler överens om att den ekonomiska liberalismen måste kunna tyglas om demokratin ska kunna befästas.

För att kunna främja frihet och demokrati fick liberalismen inte bara vara inriktad på marknad och frihandel. Liksom socialdemokratin måste den vara inriktad på att främja jämlikhet och social trygghet. Människor ska inte behöva frukta vare sig stat eller marknad. Det var innebörden av den för socialliberalismen och socialdemokratin gemensamma föreställningen om ett medborgarskap, som inte bara är civilt och politiskt utan också socialt.

Vad vi upplevt sedan 1980-talet är att nyliberalismen har lyckats kidnappa begreppet liberalism till att praktiskt taget uteslutande handla om marknadsekonomi och frihandel. Socialliberalismen riskerar att gå historiskt förlorad. Vad krävs för att vända denna utveckling?

Sverker Gustavsson, professor emeritus i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Per Wirtén, journalist och författare

Mötesledare: Carl Tham

Arr: Arena Idé • Arenagruppens Vänner • ABF Stockholm • ABF Göteborg

Seminariet sänds live på Arena Idés Facebooksida. Kan ses på arenaide.se i efterhand.
Arrangörer: Arena Idé, ABF Göteborg och Arenagruppens vänner