Webbinarium Med tanke på miljön

5 Oct 2021 10:00 - 5 Oct 2021 11:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

Rapportlansering med Nicole Kling och Lisa Pelling.

På vilket sätt spelar kön roll för miljöstrategier inom det heterosexuella parförhållandet? Varför behövs ett genusperspektiv på klimatkrisen?

Det är några frågor som rapporten Med tanke på miljön, som lanseras i samband med webbinariet, tar upp.

Studien bygger på djupintervjuer med fem samboende par och undersöker genom att anlägga ett ekofeministiskt perspektiv på vilket sätt kön spelar roll för parens upplevda inflytande och ansvar över vilka hänsynstaganden som ska göras med hänsyn till miljön inom det egna hushållet.

I rapporten framträder könskodningen som tydligast i form av en ”manligt” tekniskt orienterad praktik visavi en ”kvinnligt” omhändertagande praktik. När de intervjuade paren tar avstånd från ”ett överdrivet miljöengagemang” är det i första hand de ”kvinnligt” kodade strategierna som går ut på att avstå miljöovänliga aktiviteter (som att äta kött och flyga) som avses, medan de ”manligt” kodade strategierna som går ut på att investera i grön teknik (t.ex. elbil och solceller) av både män och kvinnor ses som eftersträvansvärda. Att de olika förhållningssätten rangordnas i enlighet med genussystemets logik vittnar om att det finns ett ”manligt” tolkningsföreträde när det gäller hur klimatkrisen bäst ska hanteras.

Medverkande:
Rapportförfattaren Nicole Kling, journalist med en magisterexamen i sociologi. Nicole Kling är inriktad på jämställdhet, funktionsvariation och hållbarhet.

Moderator:
Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé

Datum och tid: 5 oktober kl 10.00-11.00.

Arrangör: Arena Idé

Sänds på Arena Idés Facebooksida. Klicka här för att komma till Facebooksidan.

Gillar du det vi gör? Gå med i Arenagruppens vänner.