Seminarium Modern arbetsmarknadsforskning och den svenska partsmodellen

23 maj 2023 15:00 - 23 maj 2023 16:00
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

Hur fungerar arbetsmarknader – egentligen? Vem har makt, vem har inte makt? När kan en arbetsmarknad sägas fungera effektivt? Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden? Vilken roll spelar parterna på arbetsmarknaden? Har polariseringen ökat?

Med Alan Manning, ekonomiprofessor vid London School of Economics. Han samtalar med Daniel Lind, produktivitetskommissionens forskningsledare. Fredrik Söderqvist, LO-ekonom och doktorand i nationalekonomi, kommenterar.

Mer information och fler deltagare kommer att läggas ut efter hand.

Seminarium 23 maj, på eftermiddagen.