Seminarium Hur fungerar arbetsmarknader – egentligen?

23 maj 2023 14:00 - 23 maj 2023 16:00
LO, Barnhusgatan 18, Stockholm

Under de senaste decennierna har monopsoniforskningen vuxit snabbt. Ett viktigt skäl till detta är att tidigare dominerande synsätt inte på ett tillräckligt entydigt sätt har lyckats förstå hur arbetsmarknader i praktiken fungerar.

Monopsoni uppstår när arbetsgivare har makt att sätta löner under de anställdas produktivitet. Det leder bland annat till ineffektivt låg sysselsättning och ineffektivt låga löner. Forskningen visar att den här lönesättarmakten är utbredd i västvärlden, inklusive i Norden.

På detta seminarium – som också sänds digitalt – diskuteras forskningens bakgrund, orsakerna bakom monopsonin, dess konsekvenser och möjliga politiska och partsmässiga lösningar.

Huvudtalare är ekonomiprofessor Alan Manning, verksam vid London School of Economics. Manning är en världsledande arbetsmarknadsforskare som har varit avgörande för etablerandet av monopsoniforskningen.

Mannings presentation kommenteras och diskuteras av professor Markus Jäntti, verksam vid Institutet för Social Forskning vid Stockholms universitet, Agneta Berge, doktorand vid Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms universitet och Fredrik Söderqvist, LO-ekonom och doktorand vid institutionen för industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola.

Samtalsledare: Daniel Lind, produktivitetskommissionens forskningsledare

Samtalet kommer att hållas på engelska.

När: tisdagen den 23 maj kl 14.00-16.00.

Var: LO, Barnhusgatan 18, Stockholm eller digitalt på Arena Idés facebooksida.