När Sverige bryter mot EU:s lagstiftning

Rapportlansering. Med bl a chefen för EU-kommissionens kontor i Sverige Christian Danielsson.

22 Mar 2022 10:00 - 22 Mar 2022 11:00
Digitalt.

En ny rapport granskar pågående överträdelseärenden, alltså när EU-kommissionen inleder en administrativ och rättslig process mot ett medlemsland till följd av att medlemslandet inte genomfört EU-lagstiftningen i tid eller på ett felaktigt sätt. Överträdelseärenden är en indikator på hur bra EU-rätten efterlevs.  

Rapporten visar att antalet överträdelseärenden ökar, även Sveriges. Vid slutet av 2021 handlade det om 60 pågående ärenden. Sverige lever till exempel inte upp till de krav som ställs i EU:s miljölagstiftning. Många överträdelseärenden rör migration och inrikes frågor. Ett pågående ärende berör felaktigt genomförande av inte mindre än sju direktiv på migrationsområdet.

Rapporten är skriven av juristerna Martin Enquist Källgren och Fabrizio Vittoria som tillsammans skapat Infringement Observatory, ett verktyg som gör det möjligt att följa alla aktiva överträdelseärenden.

 

Medverkande:

Martin Enquist Källgren och Fabrizio Vittoria, rapportförfattare

Kommentarer:

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens kontor i Sverige

Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S), bl a ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)

Anna Wetter Ryde, forskare i juridik och ställföreträdande direktör vid Sieps

 

Seminariet sänds digitalt på Arena Idés Facebooksida.