Seminarium Norden i migrationens tid – utmaningar och nya perspektiv

4 Jul 2022 14:00 - 4 Jul 2022 14:45
Strandvägen 4, Strands veranda, "Wisby Strand", Visby

Hur ska vi förstå framtidens migrationsutmaningar?
Vilka långsiktiga perspektiv bör dagens politiker och beslutsfattare ta till sig?

Idag domineras den migrationspolitiska debatten av flyktingsituationen som orsakats av kriget i Ukraina. Men migration är i allt högre utsträckning också en säkerhetspolitisk fråga, där framtvingad migration används som påtryckningsmedel i konflikter, och som ett vapen i hybridkrigföring. Samtidigt vet vi att klimatförändringarna kommer att driva allt fler människor på flykt. Och vi lever på en kontinent och i en del av världen med en åldrande befolkning, och där migration från andra delar av världen därför blir en allt viktigare pusselbit i att klara kompetensförsörjningen. Hur arbetskraftsrörligheten mellan de nordiska länderna ska underlättas och främjas var ett tema för årets State of the Nordic Region.

Välkommen till ett samtal med FN:s flyktingorgan UNHCR och migrationspolitiska experter från tre av Sveriges viktigaste tankesmedjor. Samtalet inleds med en reflektion av Larysa Vakoliuk som har flytt från krigets Ukraina.

Medverkande:
Larysa Vakoliuk, skräddare från Ukraina, nu boende i Uppsala.
Henrik M. Nordentoft, UNHCR:s representant i de nordiska och baltiska länderna
Lisa Pelling, statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé
Tove Hovemyr, Samhällspolitisk expert på Tankesmedjan Fores
Patrik Oksanen, Senior fellow tankesmedjan Fri Värld, säkerhetspolitisk rådgivare Fores

Moderator: Helena Lagercrantz, Nordregio

Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordregio, NordForsk, Nordens välfärdscenter
Plats: Strandvägen 4, Strands veranda, “Wisby Strand”

Livesändning av eventet här.