Seminarium Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet

Nätverket Jämställda Löner bjuder in till seminarium fredag 25 maj 2018

25 maj 2018 09:00 - 25 maj 2018 12:00
TCO, Linnégatan 14, Stockholm

Den 1 januari 2017 genomfördes omfattande förändringar av diskrimineringslagens aktiva åtgärder. Kravet på samverkan har därmed skärpts. Vilka lärdomar har vi dragit hittills?

I fokus för seminariet står samverkan mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer i syfte att uppnå jämställda löner. Seminariet är ett samarrangemang mellan Nätverket Jämställda Löner, Arena Idé & TCO.

Program

Kl 9.00–9.55 Samverkan, en introduktion till temat
Professor Örjan Edström från Umeå universitet diskuterar begreppet samverkan i diskrimineringslagens aktiva åtgärder i jämförelse med regleringar om medbestämmande och arbetsmiljö. Tid för frågor och reflektion i smågrupper.

9.55–10.40 Erfarenheter på förbundsnivå
1. Ett mångårigt samarbete mellan Bankernas arbetsgivareorganisation, BAO, och Finansförbundet om aktiva åtgärder. Hör Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet och Gunilla Grenö, vd i BAO berätta om sina erfarenheter. Tid för frågor och reflektion i smågrupper.

10.40–10.55 Fika

10.55–11.25 Erfarenhet på förbundsnivå 2
Om samspelet mellan lagens diskrimineringsbestämmelser och aktiva åtgärder. Fackförbundet Visions förbundsjurist Åsa Tillberg berättar om slutsatser efter lönediskrimineringsmålet om Gryning vård AB (AD 2013 nr 64). Tid för frågor och reflektion i smågrupper.

11.25–11.55 Diskrimineringsombud i offentlig verksamhet
Uppsala kommun planerar att inrätta diskrimineringsombud på arbetsplatsen. Vilken funktion ska dessa ha i samband med lönekartläggningar? Uppsala kommuns förhandlingschef, Anna Lind, berättar om vad som tidigare inte fungerat och vad hoppas att uppnå. Tid för frågor och reflektion i smågrupper.

11.55–12.00 Avslutning
Moderator Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, sammanfattar seminariet.

På Nätverket Jämställda Löners webbplats hittar du statistik, aktuella artiklar, rapporter, forskning och rättspraxis kring kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor.

Tid och plats
Fredag 25 maj kl 9.00–12.00
TCO, Linnégatan 14, Stockholm

Obligatorisk föranmälan här.