Politikerutfrågning: 100 dagar till EU-valet

15 Feb 2019 12:00 - 15 Feb 2019 13:30
Kongresshallen i Folkets Hus vid Norra Bantorget, Stockholm

Ny lokal: Kongresshallen i Folkets Hus vid Norra Bantorget, Stockholm

EU-kommissionen i Sverige bjuder tillsammans med tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro in till en utfrågning av de politiska partierna den 15 februari.

Om 100 dagar – den 26 maj – är det val till Europaparlamentet. Då röstar vi fram de partier och företrädare som ska representera Sverige. Men vet vi vilken politik som de olika partierna vill föra på EU-nivå?

Den 26 maj hålls val till Europaparlamentet i Sverige. Det är ett viktigt val eftersom många samhällsfrågor endast kan lösas i samarbete med andra länder. En tredjedel av alla nya svenska lagar har sitt ursprung i EU-samarbetet. EU är också ekonomiskt viktigt för Sverige eftersom tvåtredjedelar av all svensk export går till EU:s inre marknad och många företag drar nytta av EU:s frihandelsavtal med övriga världen. EU utgör världens största inre marknad med ett gemensamt regelverk för varor, tjänster, kapital och personer.

Partierna företräds av Jakop Dalunde (MP), Fredrick Federley (C), Evin Incir (S), Fredrik Malm (L), Sara Skyttedal (KD), Stina Svenssson (FI), Jörgen Warborn (M), Rikard Warlenius (V) och Peter Lundgren (SD).

Tankesmedjorna Arena Idé, Fores, Timbro vill tillsammans med EU-kommissionen bidra till att de olika partiernas EU-politik bättre lyfts fram i samhällsdebatten inför Europaparlamentsvalet och bjuder därför in partierna för att lägga fram sina EU-visioner och debattera utvecklingen på EU-nivå av ett antal centrala ämnesområden – arbetsmarknadsfrågor, klimatpolitiken och den inre marknaden.

Datum: fredagen den 15 februari
Tid: kl. 12.00 – 13.30 (registrering och lunchmacka från kl. 11.30)
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Moderatorer: Lisa Pelling från Arena Idé, Mattias Goldmann från Fores, Emanuel Örtengren från Timbro och Katarina Areskoug Mascarenhas från EU-kommissionen

Obligatorisk anmälan

Seminariet kommer att hållas på svenska och sändas på SVT Forum och live via Facebook för dem som inte kan vara på plats.

Välkommen!