Seminarium INSTÄLLT Politisk liberalism i kris – vad handlar det om?

30 Mar 2020 18:00
Ingen plats

Tyvärr inställt.

När man idag i västvärlden talar om liberalismens kris tycks det främst handla om verkliga eller förmenta hot mot den fria handeln, marknadsekonomin osv. Men den framgångsrika politiska liberalismen var också social och ville liksom socialdemokratin främja jämlikhet och social trygghet. Människor ska inte behöva frukta vare sig stat eller marknad. Det var innebörden i begreppet det sociala medborgarskapet. Hur ter sig framtiden för denna en gång så framgångsrika politiska sociala liberalism?

Medverkande:
Sverker Gustavsson, professor i statskunskap, Uppsala, har i böcker och artiklar behandlat frågan om förhållandet mellan ekonomisk och politisk liberalism.

Karin Pettersson, kulturchef Aftonbladet

Per Wirtén, journalist, författare

Mötesledare:
Carl Tham

Köp biljett

Arrangörer: ABF Stocholm, Arena Idé och Arenagruppens vänner.