Post corona: granskning underifrån, utifrån eller på bredden?

Medborgarnas coronakommission, Arena Idé, ABF Stockholm

22 Oct 2020 18:00 - 22 Oct 2020 19:00
Palmesalen, ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41 , Stockholm

I juni lanserades Medborgarnas coronakommission som ett samarbete mellan nätverket Gemensam Välfärd och andra krafter. Den 30 september skickade medborgarkommissionen in sin första delrapport till regeringens granskningskommission. Vad säger den rapporten? Varför behövs en medborgarkommission för att granska coronakrisens effekter och vad kan den
åstadkomma?

Medverkande: Marianne Berg Ekbom presenterar Medborgarkommissionens äldreomsorgsrapport. Aktiva i Medborgarkommissionen berättar om arbetet och diskuterar vad som är
viktigast att koncentrera krafterna på. Samtalsledare är Eva Nikell och Kjell
Östberg.

Palmesalen tar 35 personer på ett coronasäkert sätt. Seminariet kommer även att streamas i realtid och filmas.

Välkommen att anmäla dig – ange om du vill vara på plats eller följa seminariet digitalt här 

“Granskning underifrån, utifrån eller på bredden?” Ingår i seminarieserien Hösten 2020 – vad innebär post corona? som anordnas av Medborgarnas coronakommission i samarbete med ABF och Arena idé.