Post corona: vad är utveckling?

Medborgarnas coronakommission, Arena Idé, ABF Stockholm

8 Dec 2020 18:00 - 8 Oct 2020 19:00
Online

Coronapandemin har synliggjort en lång rad brister i det moderna, utvecklade samhället som medfört stora problem för olika delar av befolkningen, inte minst för de mest ekonomiskt och socialt sårbara grupperna. Vilken sorts utveckling vill vi egentligen ha inom utbildning, arbetsmarknad och bostadspolitik? Vilken typ av ekonomisk tillväxt krävs för att säkerställa samhällsutvecklingen? Vad innebär ordet ”utveckling”?

Medverkande: Stefan de Vylder, nationalekonom och författare, Tord Björk, miljöaktivist, Arne Johansson, ordförande i Norra Järvas stadsdelsråd och Mariam Nordmark från Tensta Grönt Initiativ, med flera samtalar om olika perspektiv på hållbar utveckling. Samtalsledare är Eva Nikell och Kjell Östberg.

Seminariet är helt digitalt. Delta via den här länken: https://us02web.zoom.us/j/84701170133

Välkommen att anmäla dig  här för att få en påminnelse innan seminariet startar.

“Vad är utveckling?” ingår i seminarieserien Hösten 2020 – vad innebär post corona? som anordnas av Medborgarnas coronakommission i samarbete med ABF och Arena idé