Post corona: vad är utveckling?

Medborgarnas coronakommission, Arena Idé, ABF Stockholm

8 Dec 2020 18:00 - 8 Oct 2020 19:00
Katasalen, ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

Coronapandemin har synliggjort en lång rad brister i det moderna, utvecklade samhället som medfört stora problem för olika delar av befolkningen, inte minst för de mest ekonomiskt och socialt sårbara grupperna. Vilken sorts utveckling vill vi egentligen ha inom utbildning, arbetsmarknad och bostadspolitik? Vilken typ av ekonomisk tillväxt krävs för att säkerställa samhällsutvecklingen? Vad innebär ordet ”utveckling”?

Medverkande: Stefan de Vylder, nationalekonom och författare, Tord Björk, miljöaktivist, Arne Johansson, ordförande i Norra Järvas stadsdelsråd och Mariam Nordmark från Tensta Grönt Initiativ, med flera samtalar om olika perspektiv på hållbar utveckling. Samtalsledare är Eva Nikell och Kjell Östberg.

Katasalen tar 50 personer på ett coronasäkert sätt. Seminariet kommer även att streamas i
realtid och filmas för att ta del av senare.

Välkommen att anmäla dig – ange om du vill vara på plats eller följa seminariet digitalt här.

“Vad är utveckling?” ingår i seminarieserien Hösten 2020 – vad innebär post corona? som anordnas av Medborgarnas coronakommission i samarbete med ABF och Arena idé