Webbinarium: Power and Progress: Vad skapar hög produktivitet och välstånd för alla?

6 Mar 2024 15:00 - 6 Mar 2024 16:00
Arena idés facebooksida (länk nedan)

Länk till webbsändningen.

Den allmänna föreställningen sedan industrialismens genombrott har varit att teknikutvecklingen automatiskt leder till produktivitetstillväxt och att produktivitetstillväxten lika automatiskt leder till högre välstånd för alla. Modern forskning visar att så inte alls behöver vara fallet. Vi som samhälle kan och bör i stället styra teknikutvecklingen i riktning mot det som gynnar oss alla samtidigt som vi politiskt måste säkerställa att produktivitetstillväxten kommer alla till del. Det centrala för politiken blir då att den styrs av värderingar som stärker löntagarnas ställning på arbetsmarknaden, inte minst i form av möjligheten till kollektiva förhandlingar.

Detta är några av de bärande tankar i den nya och internationellt mycket uppmärksammade boken Power and Progress. På detta webbinarium presenterar och diskuterar en av författarna, professor Simon Johnson, bokens huvudsakliga innehåll och slutsatser.

När: Onsdag 6 mars, kl. 15-16.

Samtalsledare: Daniel Lind, forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission

Anmäl dig här.