Seminarium Rätten till hälsa – även för resurssvaga

16 Nov 2019 11:30 - 16 Nov 2019 12:30
Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping

Välkommen till ett seminarium om klass och hälsa på Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping.

Stora och växande grupper i vårt samhälle har inte möjlighet leva ett lika hälsosamt liv som den övriga befolkningen. Det gäller bl.a. kvinnor med kort utbildning, särskilt ensamstående med barn, låginkomsttagare och personer med ohälsosamma arbetsmiljöer. Deras rätt till hälsa begränsas genom en samhällsutveckling som leder till ohälsa och förtida död snarare än till bättre och mer jämlik hälsa för dem med största behoven. Därför ökar de sociala skillnaderna i hälsa samtidigt som medellivslängden och hälsan förbättras i ett samlat befolkningsperspektiv.

Seminariet kommer att belysa möjligheter och begränsningar i att hävda rättighetsperspektiven för att utveckla och genomföra dels en nationell strategi för jämlik hälsa, dels en mer likvärdig och tillgänglig sjukvård för alla.

· Identifiering av den ojämlika hälsans orsaker: betydelsen av att ha nästan rätt snarare än exakt fel. En redovisning och diskussion kring olika svenska strategier för en jämlikare hälsa (Folkhälsogruppens förslag 1991, Folkhälsokommitténs förslag 2002 och Förslagen från Kommissionen för en jämlik hälsa 2018 och därefter följande regeringspropositioner).

· En redovisning av effekter och alternativ till dagens allt mer ojämlika sjukvård. En jämförelse mellan Göran Stiernstedts analys och förslag till regeringen i utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård” (slutrapport juni 2019) och motsvarande analys och förslag i Göran Dahlgrens bok (2018) ”När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ”.

Föreläsare:

Bosse Pettersson
F.d. folkhälsoråd vid Socialstyrelsen, f.d. seniorrådgivare i folkhälsofrågor inom socialdepartementet f.d. ställföreträdande generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

Christer Hogstedt
Nätverket Gemensam välfärd

Gunnar Ågren

Göran Dahlgren

Lisa Pelling
Arena Idé

Arrangörer: Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd

Läs mer och köp biljett