Seminarium Rättsstaten under attack – även i Sverige?

14 Dec 2017 09:00 - 14 Dec 2017 10:00
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm

I boken ”Hoten mot rättsstaten” (red. Anders Mellbourn, Premiss Förlag 2017) beskrivs hur rättsstaten och demokratiska ideal ifrågasätts i länder som Polen, Ungern och Turkiet. Domstolarnas handlingsutrymme kringskärs, deras oberoende och legitimitet ifrågasätts och yttrandefriheten inskränks.

Hur mår den svenska rättsstaten? Skulle det som händer i Polen och Ungern kunna hända här? Borde vi skydda oss? I så fall – hur? Välkommen på ett frukostsamtal med Stellan Gärde och Johan Hirschfeldt.

Johan Hirschfeldt var president i Svea Hovrätt mellan1996-2007 och är f.d. justitiekansler. Johan Hirschfeldt har varit svensk ledamot i Den europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommissionen), ett rådgivande organ inom Europarådet som består av oberoende experter inom statsrätt, med inriktning på konstitutionell och internationell rätt.

Stellan Gärde är jurist, författare och ordförande i organisationen apply- humanrights.com. Stellan Gärde har varit ordförande för svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ) och arbetat hos LO-TCO Rättskydd i över 30 år.

Samtalsledare är Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på Arena Idé

Tid och plats
Torsdag 14/12 kl 9.00 till 10.00
Vi bjuder på kaffe och frukostmacka från 08.30

Arenagruppen
Barnhusgatan 4, Stockholm
4 trappor

Föranmälan är obligatorisk