Seminarium Rättsutlåtande angående offentliga stöd till bostadssektorn

5 Jul 2018 11:00 - 5 Jul 2018 12:00
Rostockergränd 4, Visby: Skanskas trädgård

Delegation bostad 2030 släpper en rapport av Jörgen Hettne som klargör vad som är tillåtet i EU och inte när det gäller till exempel subventionerat och allmännyttigt byggande.

Medverkande:
  • Jörgen Hettne, Fil. (jur) dr, Lunds universitet, Bostad 2030
  • Jenny Lindahl, kommunikationsansvarig, Bostad 2030
  • Lars-Fredrik Andersson, docent, Umeå universitet, Bostad 2030
  • Sandro Scocco, Utredningschef, Bostad 2030